Ортопедия

1

Стоматологичната ортопедия е клон на стоматологията, занимаващи се с превенция или коригиране на нередности на зъбите. Основна цел е да възстановят в най-пълна степен възникналите вече дефекти в зъбните редици, дъвкателната функция и, разбира се, естетиката.

Корони са необходими в случаите, в които липсва голяма част от зъба или зъбът е с голяма пломба и има опасност от счупване. Това се получава най-често при умъртвени зъби. Короната възстановява правилната форма и повърхност на зъба, подобрява естетиката и дъвкателната функция. Според материала от който са направени короните биват метални (златни) с пластмасова фасета, металокерамика или чиста керамика. Най-голяма популярност и приложение имат металокерамичните корони, защото са естетични и в същото време здрави. Металната част е изцяло покрита с керамика и не се вижда. За фронта и като отделни корони най-добра естетика се постига с изцяло керамични корони с циркониева основа. Това са най-новите съвременни корони с отлична естетика.

Мостовете се изработват в случаите на извадени зъби. Те запълват мястото на един или няколко липсващи зъби. Фиксират се неподвижно в устата. С тях се възстановява нарушената дъвкателна функция, подобрява се говора и естетиката. Мостовете според използвания материал биват:

  • метални или златни с пластмасова фасета
  • металокерамични
  • керамични конструкции върху циркониев оксид
  • пластмасови – само като временни до фиксиране на постоянния мост

В съвременната стоматология мостове могат да се поставят и върху имплантати от титан.