Хирургия

Клиника „Дентафейс“ разполага със най-съвременно оборудвана предоперационна и операционна, в които се осъществяват различни видове  анипулации. Екип от млади, образовани специалисти и професионалисти с дългогодишен стаж и опит, ще диагностицират и успешно ще извършат нужните хирургични интервенции. Методите за лечение, които предлагаме, са в съответствие с последните достижения на денталната медицина с доказана ефективност. Да запазим здрави вашите естествени зъби е наша цел и най-важен приоритет, но има състояния при които, това е невъзможно. За успешното лечение, на именно тези състояния, е наложителен комбиниран консервативно-хирургичен или изцяло хирургичен подход.

Какво представлява оралната хирургия?

Оралната хирургия обхваща леченията на всички хирургически заболявания на устната кухина и свързаните с тях заболявания на челюстите и околните тъкани.

Оралната хирургия изучава произхода, патогенезата, клиниката, диагностиката и лечението на основните хирургични заболявания:

  • Възпълителни;
  • Травматични;
  • Тумори;
  • Вродени и придобити дефекти и аномалии.